معرفی پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی در غرب تهران میزبان کسب وکارهای فناور پیشروی ملی و بین المللی در حوزه علوم انسانی و نوآوری های اجتماعی است. پیشینه پارک علم و فناوری دانشگاه علامه به راه اندازی مرکز کارآفرینی و سپس مرکز رشد دانشگاه باز می گردد. کارگروه وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱ موافقت اولیه خود را با راه اندازی پارک اعلام نمود. دفتر ستادی پارک در پردیس مرکزی دانشگاه واقع در دهکده المپیک در مجاورت سایر بخش ها در بلوک 33 بوده و مراکز کارآفرینی، رشد و نوآوری متعدد در مجاورت آن و دانشکده ها فعال هستند. به دلیل گستردگی دانشگاه در سایر نقاط شهری طرح توسعه پارک به صورت غیر متمرکز و در مجاورت سایر دانشکده ها و اراضی قابل بهره برداری است. بخش عمده طرح توسعه پارک در مجاورت دانشکده تربیت بدنی دانشگاه در پردیس شماره 2 و نیز اراضی غرب تهران در نظر گرفته شده است.

تا کنون بیش از  100 شرکت و واحدهای فناور و نوآور در مراکز نوآوری و رشد دانشگاه وارد شده و برخی موفق به توسعه کسب و کار و حضور در سایر پارک های علم و فناوری شده اند. در حال حاضر بیش از ۵۰ واحد مشغول به فعالیت هستند. کسب و کارهای فناور موجود عمدتا در حوزه فین تک فعال بوده و واحدهای فناور تولید محتوا و گردشگری به لحاظ فراوانی رتبه های بعدی را دارا می باشند. در طرح توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه علامه تمرکز بر کسب و کار ها و فناوری های حوزه های مالی، گردشگری، مدیریت کسب و کار و پاسخگو به مسائل کشور در حوزه های علوم انسانی و نوآوری های اجتماعی است.

پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی با بهره گیری از مشاورین متخصص و دانشگاهی، صاحبان تجربه و خبره، شبکه اجتماعی گسترده و موثر، حامیان مالی و اعتباری پذیرای ایده های راهگشا و فناوری های کاربست فناوری های مختلف توسط دانشجویان، دانش آموختگان، استادان و فعالین اقتصادی و صاحبان فناوری است.

معرفی پارک علم و فناوری

معرفی پارک علم و فناوری

معرفی پارک علم و فناوری

معرفی پارک علم و فناوری

login